Regulamin zawodów karpiowych „Starcie Dwóch Pokoleń”

Poniżej znajdziecie regulamin pierwszych w Polsce zawodów karpiowych w rywalizacji zespołów dwupokoleniowych „Starcie Dwóch Pokoleń”, które odbędą się w dniach 20-23.07.2017 r. na Łowisku Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego „Szmaragdowy Staw” w Chrząstawie Wielkiej k. Wrocławia.

Inicjatorem imprezy jest Karol „KARpOL” Wiatrowski natomiast organizatorem Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.

Patronat medialny nad imprezą prowadzą karpiarze.pl

REGULAMIN:

1. Organizatorem imprezy jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
2. W zawodach udział biorą drużyny składające się z rodzica oraz dziecka.
3. Dopuszcza się udział maksymalnie dwóch pomocników drużyny. Pomocnikiem drużyny może zostać wyłącznie członek najbliższej rodziny (rodzic/dziecko)
4. Pomocnik drużyny posiada pełne prawa zawodnika.
5. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
6. Każda drużyna łowi na cztery wędki (dwie wędki rodzic, dwie wędki dziecko).
7. W czasie trwania zawodów dziecko (poniżej 18 roku życia) musi przebywać pod opieką rodzica. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody.
8. Zawody odbywają się w formule rzutowej z wyłączeniem metody ZIG-RIG.
9. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
10. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów
11. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów, w celu wywożenia zestawów i nęcenia.
12. Nęcenie odbywać się może wyłącznie w następujących godzinach:
– 7:30-9:00 (nie dotyczy pierwszego i ostatniego dnia zawodów)
– 17:00- 18:30
Ponadto zawodnicy otrzymują dodatkowe 30 min. na nęcenie swojego stanowiska po każdej złowionej rybie.
13. Zabrania się używania żywych przynęt i zanęt zwierzęcych w jakiejkolwiek postaci.
14. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
15. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
16. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem i umieścić wyłącznie na macie karpiowej. Preferowane są maty typu „kołyska”.
17. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym ze sznurkiem o długości min. 5 m. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
18. Ryba musi zostać zgłoszona do sędziego bezpośrednio po zakończeniu holu.
19. Drużyna zobowiązana jest do posiadania własnych worków karpiowych maty karpiowej i podbieraka, które powinny zostać odkażone przed rozpoczęciem łowienia.
20. Klasyfikowane są ryby; karp i amur o wadze powyżej 2 kg.
21. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma zdobytych punktów
22. Punkty przyznawane są w następujący sposób:
1kg = 1pkt
Ponadto:
BONUS:
BIG FISH + 5pkt
MINI FISH + 5pkt
Pierwsza ryba zawodów +5pkt
Ostatnia ryba zawodów +5pkt
23. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów, pod uwagę brana jest waga największej złowionej ryby.
24. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane.
25. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
26. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą śmieci.
27. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
28. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów, ustanowioną w dniu rozegrania zawodów.
29. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.

Zerknijcie również na:

http://pfwk.pl

The following two tabs change content below.

Komentarze

komentarzy

Zobacz również

Leave a Comment