niedziela, 10 grudnia, 2023

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego – Dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego !

Już teraz możecie to zrobić poprzez formularz elektroniczny klikając obrazek poniżej ! :

Czym jest PFWK ? przecztajcie:

Szanowne Koleżanki i Koledzy karpiarze . W dniu 14 listopada 2009 roku z woli 29 osób przybyłych z terenu całej Polski na Zebranie Założycielskie powołaliśmy Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego .

W swych założeniach organizacja ta ma zrzeszać karpiarzy chcących realnie wpływać dzisiaj, na rozwój wędkarstwa karpiowego w naszym kraju a tym samym wpływać na to jak będzie ten sport wyglądał w przyszłości. Dzisiaj mamy wiele klubów i lokalnych stowarzyszeń skupionych wokół swoich celów , lub grupujących wyłącznie kolegów kochających ten piękny sport .

Nie mieliśmy nigdy jako karpiarze realnej siły, którą może dać nam organizacja ogólnopolska . Brak koordynacji wielu działań powoduje wiele pustych miejsc tam, gdzie powinniśmy aktywnie wprowadzać zmiany . Mamy tu na uwadze szkolenie młodzieży , organizację imprez karpiowych nie nastawionych na zysk a jedynie na promocję karpiarstwa i naszych zasad etycznych, prowadzenie akcji informacyjnych zachęcających do ochrony środowiska i zasobów naszych wód , propagowanie oraz pomaganie i wspieranie finansowe inicjatyw organizowania w przyszłości federacyjnych łowisk karpiowych .

Wszyscy pracując społecznie , skupieni na przyszłości naszego pięknego hobby , możemy zdziałać o wiele więcej. Już mamy taką możliwość . Nasze cele określone w statucie i kodeksie etycznym pomogą realnie wpływać nam wszystkim na kierunek rozwoju naszego pięknego hobby i zasobność naszych pięknych wód w przyszłości.

Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, jest stowarzyszeniem powołanym do życia przez miłośników sportu karpiowego w Polsce. Celem stowarzyszenia jest organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z zasadą złów i wypuść, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód. Działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Propagowanie etyki wędkarskiej wśród młodzieży.

Współpraca z tymi, którzy tak jak my, chcą troszczyć się o nasze wspaniałe hobby. Organizowanie łowisk karpiowych dla członków PFWK i ich rodzin aby w spokoju i ciszy mogli spełniać się w tym pięknym sporcie. Pomoc dla tych, którzy zagubili się w nowoczesnym wędkowaniu i w swoich rozterkach szukają odpowiedniej drogi. Wspieranie klubów i wód karpiowych.

Promocja zasady C&R wszędzie tam gdzie zapomina się o zasadach, umiarze i zdrowym rozsądku. Propagowanie naszych idei pośród organizacji, którym tak jak nam bliskie jest piękno przyrody. Przemiana złych nawyków wędkarskich w rzeczy dobre, o których kolejne pokolenia będą mówić.

Z karpiowym pozdrowieniem

Zarząd Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego

Dołącz do nas ! :

Zapraszamy na naszą stronę – http://pfwk.pl

Powiązane artykuły

Ostatnie artykuły